Jordmor Katrine Sommerfeldt Lysne -
Hjemmefødsel
 
I Norge har kvinner selv rett til å velge fødested. Min erfaring er at kvinner føder lettes der de kjenner seg tryggest. For kvinner som fyller seleksjonskriteriene for hjemmefødsel tilbyr jeg jordmor hjem for de som måtte ønske det.

Det er i norske studier ikke vist at det er forbundet med økt risiko å føde hjemme hvis mor er frisk, er til termin, har et barn i hodeleie og svangerskapet har forløpt normalt. Tvert imot er det vist lavere forekomst av en rekke fødselskomplikasjoner i hjemmefødselsgruppen:

Outcomes of planned home births and planned hospital births in low-risk women in Norway between 1990 and 2007: A retrospective cohort study

Nye (Desember 2014) engelske nasjonale retningslinjer for fødselsomsorg anbefaler friske flergangsfødende hjemmefødsel :


 
Hvis dere vurdere hjemmefødsel ta kontakt for en samtale. Under fødsel hjemme vil vi være to jordmødre tilstede.