Jordmor Katrine Sommerfeldt Lysne -

Om meg:
 

Gift , tre barn,
Sykepleier observasjonspost for gravide Ullevål 2001-2005
Jordmor ved Drammen sykehus siden     2007
Jordmor i Jordmorteamet                            2011-2014
Privatpraktiserende jordmor på NaKuHel senteret i Asker fra 2013
Kommunejordmor i Drammen

Eksamen i fødselsakupunktur for Jordmødre. Norges Helsehøgskole.
 
Ønsker at alle kvinner i Norge skal ha et trygt fødetilbud.
Erfarer at kvinner føder lettest der de kjenner seg tryggest.
 
Svangerskap og fødsel er milepæler i livet. Kvinnekroppen er skapt for å føde. I samfunnet vårt er vi blitt mer interessert i å studere sykdom og risikofaktorer enn å undersøke hva som gjør at noen er friske, har ukompliserte fødsler og gode opplevelser. Målet er et trygt fødetilbud for alle kvinner i Norge. Da må vi ha tid. Tid til å møte hver enkelt kvinne eller par, til å høre, til å oppfatt hva nettopp de trenger. Min erfaring er at kvinner tar kloke valg for eget svangerskap og fødsel når de ser hvilke muligheter de har. Jeg jobber til daglig ved fødeavdelingen på Drammen sykehus, og som kommunejordmor i Drammen.