Jordmor Katrine Sommerfeldt Lysne -

Velkommen til  fødselsforberedende kurs, fødselshjelp hjemme eller på sykehus og oppfølging i tiden etter fødsel.
(Fra 1.1.16 -1.1.18 tilbyr jeg hovedsakelig fødselsforberedende kurs på norsk og hjemmefødsler i samarbeid med jordmor Jutta Rimpler, fodero.no) ,
 
Du møter samme jordmor gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, og jeg vil henvise deg til de rette instanser ved behov.
 
Kontakt meg gjerne på jordmor@lysne.no eller tlf 98662992
 
Vi har fått facebookside. Søk på Jordmor i Asker så finner du oss der :)
 
Hilsen Katrine

Neste fødselsforberedende kurs datoer  :


Lørdag 020917 kl 11-16 i Asker
 Kursene er en-dags kurs.
(Se Fødselsforberedende kurs -siden)
påmelding til jordmor@lysne.no